Değerlerimiz
25 Aralık 2019

DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsel
 • Evrensel
 • Verimli ve Kaliteli
 • Kanıta Dayalı
 • Şeffaf
 • Güvenilir
 • Hakkaniyetli
 • Etik İlkelere Uygun
 • Sürdürülebilir
 • Ulaşılabilir
 • Hesap Verilebilir
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı