Palyatif Bakım Merkezi
20 Nisan 2021

                                                            PALYATİF BAKIM MERKEZİ

             Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemlerle karşılaşan hasta ve yakınlarının
yaşam kalitesini başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerini erken tanımlayarak,
değerlendirmeler yapılarak, önlenmesi veya giderilmesi yaklaşımıdır.

             
              Ülkemizde; kanser ve kronik hastalıkların erken tanısı ve tedavi süreçlerindeki gelişmeler ile bu hastaların
yaşam süreleri uzatmakta ve palyatif bakıma olan ihtiyaç tüm dünyada olduğu gibi artmaktadır. Özellikle kanser
hastalarında küratif tedavileri (kür sağlayan, hastalığın iyileşmesi) ve destek tedavileri karşımıza çıkmaktadır.
Kanser ve tedavilerinin beraberinde getirdiği sorunlara yönelik verilen destek tedavilerine hastalığın her
evresinde gerek duyulmaktadır. Kanser tanısı konulduğunda çok ilerlemiş hastalıklarda küratif tedaviye
hiç başlanmayıp sadece destek tedavisi verilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu grup hastaların tedavilerinde
palyatif bakım hastalık ile baş etmekte en büyük rolü alır.

             Bu bakım süreci hastalık anından itibaren başlamaktadır. Böylesi kapsamlı ve sürece yayılan bir yaklaşımın
ekip işi olması kaçınılmazdır. Ekipte hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist bulunmaktadır. 
Hatta palyatif bakım
ekibi tarafından verilen tedavisi ile hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesinin arttığı
 gösterilmiştir.

            Hastalık hiçbir zaman sadece hastanın sorunu olmaz, bu süreç hasta yakını ile beraber göğüslenmektedir.
Palyatif bakım kapsayıcı yönüyle zorlu hastalık sürecinde hastaların yakınlarının sorunlarını da sahiplenen bir düşünceye sahiptir.

            Hastalığın başlangıcından itibaren hasta ve  ailesine destek sağlayan yaşam kaybı söz konusu olduğunu da
yas döneminde de desteği sürdürülen anlayışla palyatif bakım özellikli ve gelişmiş bir sağlık hizmetidir.

            Amaç yaşama yıllar katmak değil, kalan zamanı yaşama katmaktır.